top of page

TAKTIL STIMULERING

SOM KAN INGÅ I DIN HELKROPPSBEHANDLING ELLER GES SOM ENSKILD BEHANDLING 

Taktil betyder beröring och omfattar hela känselsinnet/hudsinnet. Det är en behandlingsform av huden som passar alla som önskar avkoppling och ökad livskvalitet!

Vi vet idag att beröring är livsviktig från våra första andetag till våra sista. Vi vet också att behovet av beröring ökar vid sjukdom, smärta, skador och funktionsvariationer. Metoden med dess bestämda struktur har därför också anpassats för barn och vuxna med t.ex. rörelsehinder, och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor m.m. Den passar alla, och ger ett särskilt viktigt stöd i särskolan, vården, äldreomsorgen och i det palliativa skedet.

Om du har frågor om metoden eller funderar på om den här typen av beröring kan hjälpa dig, ditt barn eller annan anhörig, är du mer än välkommen att kontakta mig. Kanske är det smidigare att jag kommer hem till er, er skola, vårdavdelning eller ert företag?

 

Kontakta mig så försöker vi ordna det!

bottom of page